Armand Sağ
 // Özgeçmiş
 // Makaleler
 // Araştırmalar
 // Katkılar
 // Basın
 // Bağlantılar
 // İletişim
 
Link
 

 

Makaleler
   
 

- Nelson Mandela terörist miydi?
(12 aralık 2013)

- Geld maakt niet gelukkig, ook niet als je Turk bent (çevirisi 'Para mutlu etmez, Türk olsan da etmez')
(19 kasım 2013)

- De voortdurende onrust in Turkije (çevirisi 'Türkiye'de devam eden olayları')
(4 haziran 2013)

- De commotie rondom Gezi Parkı in Turkije (çevirisi 'Türkiye'de Gezi Parkı olayları')
(2 haziran 2013)

- Avrupa'dan Türk Bilim Dünyası'na bir bakış
(15 kasım 2012)

- Een demografisch overzicht van Zuidoost-Anatolië en Oost-Turkije (çevirisi 'Güneydoğu Anadolu ve Doğu Türkiye'ye demografik bir bakış')
(15 ekim 2012)

- Dersim İsyanı mı?
(21 mart 2012)

- Het Turkse leger (çevirisi 'Türk Ordusu')
(27 mayıs 2011)

- Islam in het Seldjoekse en Osmaanse Rijk (çevirisi 'Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu'nda İslamiyet')
(27 ağustos 2010)

- De ondergang van de Osmanen (çevirisi 'Osmanlıların çöküşü')
(26 ağustos 2010)

- Abdülhamit en de Osmaanse grondwet (çevirisi 'Abdülhamit ve Osmanlı anayasası')
(25 ağustos 2010)

- Theodor Herzl
(24 ağustos 2010)

- Erdoğan, Hamas en İsraël (translation 'Erdoğan, Hamas ve İsrail')
(23 ağustos 2010)

- Turks als wereldtaal (translation 'Dünya dili olarak Türkçe')
(15 haziran 2010)

- Linguïstische ontwikkelingen (çevirisi 'Dil konusunda gelişmeler')
(14 haziran 2010)

- Koerdisch: taal of dialect? (çevirisi 'Kürtçe: dil mi, şive mi?')
(13 haziran 2010)

- DNA-onderzoeken in Turkije (çevirisi 'Türkiye'de DNA araştırmaları')
(12 haziran 2010)

- Hoe kan het Koerdisch vraagstuk opgelost worden? (çeviri 'Kürt meselesinin çözümü nedir?')
(11 haziran 2010)

- Griekenland is failliet (çevirisi 'Yunanistan iflas etti')
(21 mayıs 2010)

- Barbaros Hayrettin Paşa (çevirisi 'Barbaros Hayrettin Paşa')
(29 nisan 2010)

- An Extraordinary Love (çevirisi 'Olağan üstü bir aşk')
(29 mart 2010)

- Foutje, bedankt (çevirisi 'Hata var, sağol')
(12 mart 2010)

- De ‘Armeense Genocide’-resolutie (çevirisi ''Ermeni Soykırımı' tasarısı')
(11 mart 2010)

- De politiefunctie van Turkije in de regio (çevirisi 'Türkiye'nin bölgesel polis görevi')
(10 mart 2010)

- Opleving Armeense lobby (çevirisi 'Ermeni lobinin dirilişi')
(9 mart 2010)

- Turks-Armeense verzoening (çevirisi 'Türk-Ermeni barışı')
(30 ocak 2010)

- Turkije tegen terreur (çeviris: 'Türkiye teröre karşı')
(27 ocak 2010)

- Boekstijntje (çevirisi 'Boekestijn hatası')
(24 ocak 2010)

- Türk-Ermeni araştırma komisyonu
(14 ocak 2010)

- De DTP en het vervolg (çevirisi 'DTP ve devamı')
(23 aralık 2009)

- Turks diplomatie (çevirisi 'Türk diplomasisi')
(14 aralık 2009)

- Türkiye'nin ekonomik süper güç olarak yükselişi
(11 aralık 2009)

- Medyanın iki yüzlülüğü
(10 aralık 2009)

- Türkiye'de karışıklık yaşanmakta
(9 aralık 2009)

- Türkiye'nin Irak-Suriye-Lübnan ilişkileri
(8 aralık 2009)

- Türkiye ve PKK Sorunu
(7 aralık 2009)

- Türkiye'nin Dış Politikası
(6 aralık 2009)

- De Donkere Eeuwen van de islam (çevirisi 'İslamiyet'in Orta Çağı')
(5 aralık 2009)

- De Turks-Armeens onderzoekscommissie (çevirisi 'Türk-Ermeni araştırma komisyonu')
(4 aralık 2009)

- Turkije herondekt haar geschiedenis (çevirisi ' Türkiye tarihini tekrar keşfediyor')
(3 aralık 2009)

- Het PKK-conflict (çevirisi 'PKK çatışması')
(2 aralık 2009)

- Patstelling rondom Karabağ (çevirisi 'Karabağ sorununda duraklama ')
(1 aralık 2009)

- Turkije en de Europese Unie (çevirisi 'Türkiye ve Avrupa Birliği')
(30 kasım 2009)

- Turkije en Nabucco (çevirisi 'Türkiye ve Nabucco')
(29 kasım 2009)

- Het Armeens-Azerbeidzjaans probleem (çevirisi 'Ermenistan-Azerbaycan sorunu')
(28 kasım 2009)

- De Israëlische connectie (çevrisi 'İsrail bağlantısı'')
(24 kasım 2009)

- The Rise of Azerbaijan (çevirisi 'Azerbaycan'ın yükselişi')
(13 kasım 2009)

- De opkomst van Turkije als economisch grootmacht (çevirisi 'Türkiye'nin ekonomik süpergüç yükselişi')
(9 kasım 2009)

- Tweeslacht in de media (çevirisi 'İki yüzlü medya')
(5 kasım 2009)

- Turkije in rep en roer (çevirisi 'Türkiye'deki karışıklık')
(2 kasım 2009)

- Turkije versus Syrië-Libanon-Irak (çevirisi 'Türkiye Suriye-Lübnan-Irak'a karşı')
(25 ekim 2009)

- Turkije en de PKK (çevirisi 'Türkiye ve PKK')
(22 ekim 2009)

- Turkije en Cyprus (çevirisi 'Türkiye ve Kıbrıs')
(18 ekim 2009)

- Het buitenlandse beleid van Turkije (çevirisi 'Türkiye'nin dış politikası')
(17 ekim 2009)

- Een uitzonderlijke liefde (çevirisi 'Olagan üstü bir ask')
(16 ekim 2009)

- Turkije; bondgenoot van Syrië of Israël? (çevirisi 'Türkiye İsrail'in müttefiği mi; yoksa Suriye'nin mi?)
(15 ekim 2009)

- De Eerste Wereldoorlog: Armeense Opstanden (çevirisi 'Birinci Dünya Savaşı: Ermeni Ayaklanmaları')
(31 ağustos 2009)

- De Turkse erkenning van de Nederlanden (çevirisi 'Hollanda'nın Türkler tarafından tanınması')
(15 ağustos 2009)

- Het probleem van democratie (çevirisi 'Demokrasinin sorunu')
(12 haziran 2009)

- Nederland is ideaal (çevirisi 'Hollanda ideal')
(11 haziran 2009)

- De illusie van gelijkheid (çevirisi 'Eşitliğin hayali')
(8 haziran 2009)

- Bill Gates en het probleem van windows (çevirisi 'Bill Gates ve windows'un sorunu')
(7 haziran 2009)

- Onderwijskunde: gelijkheid onder leerlingen (çevirisi 'Eğitimcilik: öğrenciler arasında eşitlilik')
(6 haziran 2009)

- Hoofddoek (çevrisi 'Başörtü')
(5 haziran 2009)

- Vahdettin ve Atatürk
(27 mayıs 2009)

- EU vs Rusland (çevirisi 'AB ile Rusya')
(20 mayıs 2009)

- Hervorming internationale organisaties (çevirisi 'Uluslararası kuruluşların yeni düzeni')
(19 mayıs 2009)

- Het afschaffen van het Koninklijk Huis (çevirisi 'Krallığın kaldırılması')
(18 mayıs 2009)

- De Cyprus Kwestie (çevirisi 'Kıbrıs Sorunu')
(17 mayıs 2009)

- Alevieten (çevirisi 'Aleviler')
(16 mayıs 2009)

- De éénwording van Europa (çevirisi 'Avrupa'nın birleşmesi')
(12 mayıs 2009)

- The secular thoughts of Turks in the Netherlands (çevirisi 'Hollanda'daki Türklerin laiklik düşünceleri')
(19 nisan 2009)

- Türkiye Tarihi
(10 nisan 2009)

- De crash van Turkish Airlines (çevirisi 'Türk Hava Yolları'nın kazası')
(16 mart 2009)


- Het diversiteitsbeleid van de Universiteit Utrecht (çevirisi 'Utrecht Üniversitesi'nin yabancı politikası')
(12 mart 2009)


- Het integratiebeleid (çevirisi 'Uyum sağlama politikası')
(6 mart 2009)


- Carrière en een accent (çevirisi 'İş hayatı ve şive')
(22 şubat 2009)


- Haïti en de Verenigde Staten (çevirisi 'Haiti ve Amerika Birlesik Devletleri')
(21 ocak 2009)


- Turkse geschiedenis (çevirisi 'Türk tarihi')
(19 ocak 2009)


- Wet van gastvrijheid in Turkije (çevirisi 'Türkiye'de misafirperverlik yasasi')
(18 ocak 2009)


- Mammoet (çevirisi 'Mamut')
(17 ocak 2009)


- Yemekteyiz
(16 ocak 2009)


- The Lord of the Rings en de Turken (çevirisi 'Yüzüklerin Efendisi ve Türkler')
(15 ocak 2009)


- De Turkse Islam (çevirisi 'Türk Islamı')
(14 ocak 2009)


- Wereldsysteem en statenstelsel (çevirisi 'Dünya sistemi ve devlet düzeni')
(13 ocak 2009)


- Perspectief (çevirisi 'Bakış açı)
(12 ocak 2009)


- Leftwing journalists in Turkey (çevirisi 'Türkiye'de solcu gazeteciler')
(11 ocak 2009)


- Nederland en de oliecrisis van 1973 (çevirisi '1973 Petrol Krizi ve Hollanda')
(8 ocak 2009)


- Argentinië en Nederland in 1978 (çevirisi '1978 yılında Arjantin ve Hollanda')
(18 aralık 2008)


- Nederlandse solidariteit met Cuba (çevirisi 'Hollanda'nın Küba sempatisi')
(4 aralık 2008)


- De Nederlandse annexatie van Duitsland (çevirisi 'Hollanda'nın Almanya'ya karşı yayılmacılığı')
(19 kasım 2008)


- Doodstraf in de Koran (çevirisi 'Kuran'da idam cezası')
(11 ekim 2008)


- Ergenekon
(14 eylül 2008)


- Watergeuzen en Osmanen (çevirisi 'Hollanda Bahriyeliler ve Osmanlılar')
(29 ağustos 2008)


- Democratie? (çevirisi 'Demokrasi?')
(19 temmuz 2008)


- Turk en Nederlander (çevirisi 'Türk ve Hollandalı')
(14 nisan 2008)


- Turkse Taalhervorming (çevirisi 'Türk Dil Devrimi')
(11 mart 2008)


- Osmaans-Turkse secularisatie (çevirisi 'Osmanlı-Türk laikliği')
(14 şubat 2008)


- De achterkant van İnternationale Betrekkingen (çevirisi 'Uluslararası İlişkiler'in bilinmeyen yönleri')
(21 januari 2008)


- De Eerste Wereldoorlog en het Osmaanse Rijk (çevirisi 'Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı İmparatorluğu')
(19 ocak 2008)


- Hollanda'daki Türkler
(15 ocak 2008)


- Christelijke West-Europa in de Middeleeuwen (çevirisi 'Orta Çağ'da hıristiyan Batı Avrupa')
(8 aralık 2007)


- Bevolkingsaantallen in Zuidoost-Turkije (çevirisi 'Güneydoğu Türkiye'de nüfus oranı')
(5 kasım 2007)


- Vroegmiddeleeuwse christendom (çevirisi 'Erken Orta Çağ hıristiyanlık')
(3 kasım 2007)


- Geschiedenis & historici (çevirisi 'Tarih ve Tarihçiler')
(18 ekim 2007)


- Het christelijk geloof in de Middeleeuwen (çevirisi 'Orta Çağ'da hıristiyan dini')
(13 ekim 2007)


- Fethullah Gülen
(24 eylül 2007)


- "Turk" als scheldwoord (çevirisi 'Küfür anlamıyla "Türk" kelimesi')
(17 şubat 2007)


- Osmanlı Yönetiminde Fas
(13 şubat 2007)


- Dizi Kültürü
(28 ocak 2007)


- The White Man's Burden, of plicht? (çevrisi 'Beyaz Adamın Yükü, veya görevi mi?')
(22 aralık 2006)


- Geweld in de islam (çevrisi 'İslamiyet'te şiddet')
(17 ekim 2006)


- Ermeni Meselesi - özet
(11 haziran 2006)


- Armeense Kwestie - uitleg (çevirisi 'Ermeni Meselesi - açıklaması')
(10 haziran 2006)


- Turkije: Euro of Avro? (çevirisi 'Türkiye: Euro veya Avro?')
(29 mart 2006)


- Cultureel Erfgoed in Turkije: Anıtkabir (çevirisi 'Türkiye'de yurttaşlık: Anıtkabir')
(8 ocak 2006)


- The Ottoman Empire and Early Modern Europe (çevirisi 'Osmanlı İmparatorluğu ve Eski Modern Avrupa')
(5 aralık 2005)


- Türkiye ve AB
(26 kasım 2005)


- Het Ancient Regime (çevirisi 'Antik Fransız rejimi')
(8 haziran 2005)


- De Verenigde Staten in de 21ste eeuw (çevirisi '21. yüzyılda Amerika Birleşmiş Devletler')
(20 mayıs 2005)


- De Pruisische koning Frederick Wilhelm I (çevrisi 'Prusya kralı I. Frederik Vilhelm')
(19 mayıs 2005)


- De crisis van de 17e eeuw (çevirisi '17. yüzyılın krizi')
(24 mart 2005)


- Herman Pottey en de 16e eeuw (çevrisi 'Herman Pottey ve 16. yüzyıl')
(2 mart 2005)


- Het centrale probleem van het Karolingische Rijk (çevirisi 'Karolenj İmparatorluğu'nun en büyük sorunu')
(23 aralık 2004)


- Onderwijskunde: Puberteitspsychologie & culturele verschillen (çevirisi 'Eğitimcilik: ergenlik psikolojisi ve kültürel farklılık')
(25 eylül 2003)

 

© Armand Sağ 2008 - 2013

ElaDesign Telif Hakkı (yasal uyarı)