5
 
Armand Sağ
 // Özgeçmiş
 // Makaleler
 // Araştırmalar
 // Katkılar
 // Basın
 // Bağlantılar
 // İletişim
 
Link
 

 

Özgeçmiş
   
 

Özel bilgiler
Adı: Armand
Soyadı: Sağ
Akademik ünvan: drs.
Kaldığı şehir: Utrecht, ülke: Hollanda
Eposta: A.Sag [ at ] TurkseStudies [ nokta ] org
Doğum tarihi: 30 Haziran 1984
Doğum yeri: Utrecht, Hollanda
Uyruğu: Türkiye Cumhuriyeti ve Hollanda Krallığı olmak üzere çifte vatandaş
Kayıtlı olduğu il: Ankara, ilçe: Keçiören, mahalle: Ufuktepe


Güncel görevler
Birincil
2010 – ....: Türk Araştırmaları Enstitüsü başkanı ve kıdemli araştırmacısı
Adres:
Türk Araştırmaları Enstitüsü
Laan van Chartroise 174
3552 EZ Utrecht - Hollanda

İkincil
2010 – ....: Hollanda'nin en iyi üniversitelerinden birinde Ph.D.-fellow, Ph.D. adayı, doktora tezi öğrencisi ve araştırma görevlisi
Doktora tezinin araştırma konusu ise: 'The Balkan Wars of 1912 and 1913; positioning the Balkan Wars in contemporary Turkish historiography (1985-2010)'

Üçüncül
2011 – ....: Utrecht Belediyesi'ne bağlı olan Saluti: Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie (çevirisi 'Saluti: Şehirsel Kültürlerarası Öneri Kurulu')'nda Genel Yönetici
Genel yönetici olarak Utrecht Belediye Başkanı ve Yardımcıları Kurulu'na danışmanlıkla mükellef

Gerisi
2011 – ....: Başta Volkskrant, NRC Nekst, Utrechts Stadsblad adlı Hollanda gazeteleri ve AllesInPerspectief.nl (çevirisi 'Herşey Doğru Bakış Açısından') haber sitesi olmak üzere, yazar
Genelde uluslararası ilişkiler ile ilgili olmak üzere, Hollanda'nın en büyük gazeteleri dahil olmak üzere farklı yayın kuruluşları için yazı yazar

2010 – ....:Uluslararasi Politika Akademisi yazarı
'Avrupa Gündemi' adlı köşesinde Türkçe olarak her hafta yeni bir yazı yazar

2009 – ....: Platform Dergisi köşe yazarı
Her ay 'Mijn overpeinzingen' (çevirisi 'Benim Düşüncelerim') adlı köşesinde Hollandaca olarak yeni bir yazı yazar
 

Seçilmiş yayınlanan makaleler/kitaplar
Sağ, Armand (ed. 2012), Turkse Mythologie [çevirisi 'Türk Mitolojisi'] (Türk Araştırmaları Enstitüsü'nün Türk Araştırmaları Kitap Serisi; Utrecht/Voorburg, Hollanda; 2012), 338 sayfa

Sağ, Armand (v.b. 2012), Omwentelingen in het Midden-Oosten: Perceptie en Gevolgen [çevirisi 'Orta Doğu'da Devrimler: Görüşler ve Etkiler'] (Aspekt Yayın Evi; Soesterberg, Hollanda; 2012), 208 sayfa

Sağ, Armand (2012), 'Turkije & de Arabische Lente' [çevirisi 'Türkiye ve Arap Baharı'], in: Perry Pierik (ed.), Omwentelingen in het Midden-Oosten: Perceptie en Gevolgen [çevirisi 'Orta Doğu'da Devrimler: Görüşler ve Etkiler'] (Aspekt Yayın Evi; Soesterberg, Hollanda; 2012), s. 53-70

Sağ, Armand (2012), The Balkans in Turkish historiography: a preliminary discussion [çevirisi 'Türk Tarih Yazımbiliminde Balkanlar: bir başlangıç tartışması'], The History School (Tarih Okulu Dergisi: Uluslararası Hakemli Disiplinlerarası Tarih Dergisi), Sayı 12 (Ocak-Nisan 2012), s. 1-22

Sağ, Armand (2011), 'Wij willen Turkse tv' [çevirisi ''Türk televizyonu istiyoruz''], NRC Nekst Gazetesi (Perşembe 29 Aralık 2011), s. 18, çevrimiçi versiyonu: http://www.nrcnext.nl/blog/2011/12/29/er-moet-meer-turkse-tv-komen-in-nederland/

Sağ, Armand (2011), An Extraordinary Love: The Story of Beyazgül Hanım and Cornelis Calkoen [çevirisi 'Olağan üstü bir aşk: Kornelis Kalkoen ve Beyazgül Hanım'ın Öyküsü'], Levant Report Series (LRS), Sayı 4 (Ekim 2011), s. 14-16

Sağ, Armand (2011), Turk wílde geen schotel op z'n dak [çevirisi 'Türk çatısında çanak anten istemiyordu'], De Volkskrant Gazetesi (Hollanda; 13 Temmuz 2011), s. 31, çevrimiçi versiyonu: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/2802769/2011/07/13/Turk-wilde-geen-schotel-op-z-n-dak.dhtml

Sağ, Armand (2011), Historie en meer; overpeinzingen van een historicus [çevirisi 'Tarih ve ötesi; bir tarihçinin düşünceleri'] (U2pi Yayın Evi; Voorburg, Hollanda; 2011), 292 sayfa

Sağ, Armand (2008), Ergenekon, Frekans Dergisi, sayı: 10 (Muğla, Türkiye; Ekim 2008), s. 31-34

Sağ, Armand (2008), Wilders’in çıkarmak istediği film, Ekin Dergisi, sayı: 2 (Lahey, Hollanda; Mart 2008), s. 38-41

Sağ, Armand, (2008), Hollanda’daki Türkler, Doğuş Gazetesi, sayı: 4 (Rotterdam, Hollanda; 16 Şubat 2008), s. 6-7

Sağ, Armand (2006), Sivil toplumun genç yüzü: Öğrenci Dernekleri, Platform Dergisi, sayı: 11 (Amsterdam, Hollanda; Kasım 2006), s. 20-29 


Eğitim
2008 – 2009: Universiteit Utrecht (çevirisi Utrecht Üniversitesi)
Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans bölümü
Dersler: Staj, Dışişler Siyaseti, Yazarlık, Dünya Sistemi ve Devlet Düzeni, Yüksek Lisans Tezi
Staj: Türk Hollanda Müzesi'nde beş ay (not: 10 üzerinden 9,0)
Tez: 'Hollanda ile Türkiye arasında oluşan uluslararası ilişkiler'
Kredi: 60 ECTS yerine 67,5 ECTS almıştır
Onur derecesi: Met Genoegen (çevirisi "onur derecesi") / uluslararası geçerli olan 'Upper Class' derecesi (çevirisi 'üstün sınıf')

2004 – 2008: Universiteit Utrecht (çevirisi Utrecht Üniversitesi)
Tarih Lisans bölümü (uzmanlık alanı Türk Tarihi) ve Türkoloji Yan Dal bölümü
Dersler: Antik Çağ (M.Ö. 10.000 - M.S. 500), Orta Çağ (500 - 1500), Yeni Çağ (1400 - 1870), Modern Çağ (1850 - 1945), Güncel Çağ (1945 - günümüze), Dünya Tarihi, Tarihyazımı, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler'in Gizli Yanı, Terörizm, Rejim Değişim, Orta Çağ'da Savaş ve Barış, İmparatorlar, Kültürel Yurttaşlık, Millet Oluşumu, Tarihçilik, Tarihsel Araştırma
Türkoloji Dersleri: Türkçe Dil Bilgisi 1, Türkçe Dil Bilgisi 2, Türkçe Dil Bilgisi 3, Türkçe Dil Bilgisi 4, Orta Doğu Tarihi 1 (M.Ö. 3000 - M.S. 1200), Orta Doğu Tarihi 2 (1200 - 1914), İslam Tarihi
Tez:
'Osmanlı İmparatorluğu'nda Savaş ve Barış: 1425 ile 1550 arasında Yeni Çeriler' (not: 10 üzerinden 8,0)
Kredi: 180 yerine 202,5 ECTS alarak sınıf birincisi olmuştur (Türkoloji 52,5 ECTS)
Onur derecesi: Met Veel Genoegen (çevirisi "yüksek onur derecesi"); Türkoloji Met Lof (çevirisi "en yüksek onur derecesi")

2003 – 2004: Hogeschool van Utrecht (çevirisi Utrecht Yüksek Okulu)
İkinci Derece Ortaokul Öğretmen Eğitim Fakültesi'nde Devlet İdarecilik ve Tarih Önlisans bölümü
Dersler: Çevre Tarihi, İslam Tarihi, Orta Doğu Tarihi, Eğitimcilik, Öğretim Bilimi, Temel Bilişim Bilimi, İletişim Bilimi, Dinlerin Özü, Antik Çağ (M.Ö. 14.000 - M.S. 150), Orta Çağ (500 - 1500), Avrupa ve Dünya Tarihi (1500 - 1914), Güncel Çağ (1914 - günümüze), İnsan Hakları
Staj: Vader Rijn Lisesi'nde beş ay
Tez: '19. yüzyılda Osmanlı ekonomisi'
Kredi: 60 ECTS
Onur derecesi: Met Zeer Veel Genoegen (çevirisi "üstün başarı onur derecesi")

2001 – 2002: College De Klop (çevirisi De Klop Lisesi)
Havo diploması (çevirisi lise ticaret bölümü diploması)
Dersler: Hollandaca, Almanca, İngilizce, Fransızca, Doğa Bilimi, Toplum Bilimi, Jimnastik, Edebiyat, Kültür ve Sanat, Tarih, Coğrafya, Matematik A1, Matematik A2, Ekonomi 1, Ekonomi 2, İşletme ve İdarecilik
Araştırma konusu: 'Avrupa Birliği büyüdükçe ekonomik olarak iyi bir şekilde yönetilir mi?'

1998 – 2001: College De Klop (çevirisi De Klop Lisesi)
Üçüncü, Dördünde ve Beşince sınıf
Dersler: Hollandaca, Almanca, İngilizce, Fransızca, Doğa Bilimi, Toplum Bilimi, Jimnastik, Edebiyat, Kültür ve Sanat, Tarih, Coğrafya, Matematik A1, Matematik A2, Ekonomi 1, Ekonomi 2, İşletme ve İdarecilik

1996 – 1998: Christelijk Gymnasium (çevirisi Hıristiyan Süper Lisesi)
Birinci ve İkinci sınıf
Dersler (en önemlileri): Latince, Eski Yunanca, Hollandaca, Almanca, İngilizce, Fransızca, Doğa Bilimi, Fizik, Kimya, Bioloji, Matematik, Tarih, Jimnastik ve başka dersler


Kariyer
2010 – ....: Türk Araştırmaları Enstitüsü
Başkanı ve kıdemli araştırmacısı (aynı zamanda kurucusu ve fikir babası)

2008 – 2010: Museum Turkije - Nederland (çevirisi Türk Hollanda Müzesi)
Tarihçi ve yönetici olarak Türk Hollanda Müzesi'ne bağlıdir

2008: Westfries Archief (çevirisi Batı Hollanda Arşivler)
Arşiv araştırmacı olarak Türk Hollanda Müzesi adına araştırmalar yapmıştır

2008: Museum Turkije - Nederland (çevirisi Türk Hollanda Müzesi)
Araştırmacı, tarihçi ve rehber olarak beş ay boyunca staj görmüştür

2007 – 2010: Serbest çevirmen
Değişik dernek, kuruluş ve vakıflar için dilmaçlık yapmaktadır. Tercüme ettiği diller ise Türkçe, Hollandaca ve İngilizce idir

2005 – 2010: Serbest yazar/gazeteci
Farklı dergi, gazete ve ağlar için yazılar yazmaktadır. Yazıları üç dilde mevcuttur; Türkçe, Hollandaca ve İngilizce

2003 – 2004: Vader Rijn College (çevirisi Vader Rijn Lisesi)
Ortaokul tarih öğretmeni (staj)


Diplomalar
2008 – 2009: Universiteit Utrecht (çevirisi Utrecht Üniversitesi)
Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans bölümü; onur derecesi

2005 – 2008: Universiteit Utrecht (çevirisi Utrecht Üniversitesi)
Türkoloji Yan Dal bölümü; en yüksek onur derecesi

2004 – 2008: Universiteit Utrecht (çevirisi Utrecht Üniversitesi)
Tarih Lisans bölümü; yüksek onur derecesi

2003 – 2004: Hogeschool van Utrecht (çevirisi Utrecht Yüksek Okulu)
Devlet İdarecilik ve Tarih Önlisans bölümü; üstün başarı onur derecesi

2001 – 2002: College De Klop (çevirisi De Klop Lisesi)
Havo diploma (çevri lise ticaret bölümü diploması)


Dil bilgi
1. Türkçe (anadilim; üniversite seviyesi)
2. Hollandaca (2. anadilim; üniversite seviyesi)
3. İngilizce (üniversite seviyesi)
4. Almanca (lise seviyesi)
5. Fransızca (ortaokul seviyesi)
6. Osmanlıca; sadece okuma
7. Latince; sadece okuma
8. Eski Yunanca; sadece okuma


Ek etkinlikler
2011 – ....: Utrecht Belediyesi'ne bağlı olan Saluti: Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie (çevirisi 'Saluti: Şehirsel Kültürlerarası Öneri Kurulu')'nda Genel Yönetici
Genel yönetici olarak Utrecht Belediye Başkanı ve Yardımcıları Kurulu'na danışmanlıkla mükellef

2010 – 2012: AllesInPerspectief.nl haber sitesi
Genel yayın yönetmeni ile uluslararası ilişkiler bölümünde yazar (aynı zamanda bu haber sitesinin kurucusu ve fikir babası)

2010 – ....: Uluslararasi Politika Akademisi yazarı
Avrupa Gündemi' adlı köşesinde Türkçe olarak her hafta yeni bir yazı yazar; 21 mart 2010 tarihinden 29 mayıs 2011 tarihine kadar başka bir yerde yayınlanan köşe yazılarının büyük beğeni toplamasından dolayı geriye dönük olarak Uluslararasi Politika Akademisi sitesine taşındı

2009 – ....: Platform Dergisi köşe yazarı
Her ay 'Mijn overpeinzingen' adlı köşesinde Hollandaca olarak yeni bir yazı yazar


Kurslar
2007: Liderlik eğitimi
SBI Eğitim ve Seminer Bürosu / Inspraak Orgaan Turken (çevirisi Türkler İçin Danışma Kurulu)

2007: Etkili konuşma yapma eğitimi
SBI Eğitim ve Seminer Bürosu

2007: İşletme eğitimi
Kamer van Koophandel (çevirisi Ticaret Odası)

2006: Tartışma eğitimi
FORUM Enstitüsü

2006: Medya eğitimi
FORUM Enstitüsü


Sertifikalar
2008: Turks Nederlandse Studentenassociatie Erkin (çevirisi Türk Hollanda Öğrenci Kuruluşu Erkin)
Onursal başkan ve onur üyesi

2007: SBI Eğitim ve Seminer Bürosu / Inspraak Orgaan Turken (çevirisi Türkler İçin Danışma Kurulu)
“Üniversiteli Gençler Konferansı” sertifikası

2007: Kamer van Koophandel (çevirisi Ticaret Odası)
“İşyeri açıp İşletmek” sertifikası

2006: Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (çevirisi Trafik Şube İşlemleri)
Uluslararası geçerli olan B sınıfı araba ehliyeti


Dernek hayatı
2008 – 2009: Turkse Studenten Koepelorgaan (çevirisi Türk Öğrenciler Derneği Çatı Kuruluşu)
Türk Öğrenciler Derneği Çatı Kuruluşu’nun kurucularındandır

2008: SV Piri (Öğrenci Derneği), Tilburg
Piri Öğrenci Derneği kurucularındandır

2008: SV Ahenk (Öğrenci Derneği), Arnhem
Ahenk Öğrenci Derneği kurucularındandır

2007 – 2008: Eurasia SV (Öğrenci Derneği), Lahey
Eurasia Öğrenci Derneği üyesi

2006 – 2007: SV Anatolia (Öğrenci Derneği), Amsterdam
Anatolia Öğrenci Derneği üyesi

2006 – 2007: TNSP Yakamoz (Öğrenci Platformu), Haarlem
Yakamoz Öğrenci Platformu üyesi

2006 – 2008: Young Global People (çevirisi Genç Dünya İnsanları), Amsterdam
YGP üyesi; İş hayatına atılmak isteyen Hollanda’daki yabancı kökenli gençlere Hollanda’da iş veya staj imkanları sağlamakta olan bir kuruluş

2005 – 2008: Turks Nederlandse Studentenassociatie Erkin (çevirisi Türk Hollanda Öğrenci Kuruluşu Erkin)
TNS Erkin kurucusu ve başkanıydı. Derneğin amacı Hollanda’da Türk öğrencilerin haklarını en iyi şekilde savunmaktı
Basından: PKK terörüne karşı 7000-8000 kişilik bir yürüyüş (28 ekim 2007)

2005 – 2007: Werkgroep Focus 1915 (çevirisi Focus 1915 Çalışma Grubu)
Focus 1915 kurucusu ve başkanı idi. Kuruluşun amacı 1915 yılından itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nda olan isyanları araştırmaktı
Basından: Hollanda'da Ermeni lobicilere karşı 200-250 kişilik bir yürüyüş (11 ekim 2006)

2005 – 2006: Studentenactiegroep Turks (çevirisi Türkoloji Öğrenci Birliği)
ST kurucusu ve başkanı idi. Kuruluşun amacı Utrecht Üniversitesi’nde Türk dil, tarihi ve kültür derslerini kurtarmak ve kalıcı olmasını sağlamaktı
Basından: Utrecht Üniversitesi'nde Türkoloji bölümünün kaldırılmasına karşı 25-30 kişilik bir eylem (22 şubat 2006)


İş konusunda diğer tecrübeler
2006 – 2007: Try Out Models (manken bürosu), Amsterdam
Mankenlik

2006: Bodrum XL (lokanta ve bar), Utrecht
Şef; barman, dönerci, garson

2003 – 2004: My Way Models (manken bürosu), Utrecht
Mankenlik

2002 – 2003: Randstad Uitzendburo (çevirisi Randstad İşci Bürosu), Utrecht
Garson ve çırak

2002 – 2003: X-Centric / City Hall (bar / disko), Utrecht
En önemli görevler reklam yapmak, müşteri çekmek, müşterileri korumak, güven sağlamak, eğlenci ve parti düzenlemek idi

2001 – 2002: Karwei (doğramacılık dükkanı), Utrecht
Doğramacı ve marangoz çırağı olarak çalıştım

2000: Display Elektronica (çevirisi Display Elektronikçi), Utrecht
Elektronik mağazada tezgahtar olarak çalıştım (yaz tatilinde)

1999 – 2001: Veenstra Groep (baskı), Utrecht
Görevim reklam ve gazete paketlemek idi

1996 – 1997: Netwerk VSP (gazete dağıtımı), Utrecht
Gazete dağıtımı elemanı

1995 – 1996: Interlanden Spreigroep (gazete dağıtımı), Utrecht
Gazete dağıtımı elemanı


© Armand Sağ 2008 - 2013

ElaDesign Telif Hakkı (yasal uyarı)